succesvol acquireren
DAGMAR model en hoe het je kan helpen bij acquisitie.
Niet iedereen is geïnteresseerd in jouw producten / diensten. Hoe beter je je doelgroep definieert, hoe gerichter je kunt acquireren. Acquireren via LinkedIn kan daarin aantrekkelijk zijn, immers je kunt heel precies je doelgroep bepalen. Comprehension houdt in dat de klant in de gaten krijgt wat het product / dienst voor hem doet.
Accountmanagers trainingen het Klantenbedrijf.
Aan de hand van concrete vragenkaartjes en een ingenieus spelbord wordt het verband zichtbaar tussen de pijlers van succesvol ondernemen en de huidige resultaten. Goede acquisitie leidt altijd tot concrete afspraken. En dat is waar het om draait. Uit ervaring blijkt, dat acquisitie pas leuk wordt wanneer je succes hebt.
Het succesvol vinden van nieuwe klanten acquisitie.
In dit korte artikel gaan wij in op een aantal factoren die van invloed zijn op het succesvol acquireren van nieuwe klanten. Dit artikel is tot stand gekomen naar aanleiding van een onlangs door Performance Quest Consulting BV uitgevoerd onderzoek.
Succesvol acquireren vanuit klantperspectief.
Mooi moment ook om de laatste SalesManagement magazine door te nemen. Daarin lees ik toch een heel aardig artikel van Marcel Hoefman succesvol acquireren doe je zo. Van zijn boek acquireren is een werkwoord van november 2014. Denken en doen.
Netwerken als basis voor succesvol acquireren.
Netwerken als basis voor succesvol acquireren. Afgelopen week trainde ik ICT-consultants die meer inzicht wilden krijgen in netwerken en profileren. Deze gedetacheerde professionals zitten dicht bij het vuur; bij de klant. Zij zijn in de positie om goed werk af te leveren, een basis van vertrouwen te creëren en de vinger te leggen op de behoefte van die klant.
Koude acquisitie: gek op nieuwe klanten.
Uiteindelijk wordt iedere telemarketeer persoonlijk getraind om voor de opdrachtgever aan de slag te gaan. We kunnen aan de slag in uw vakgebied en we kunnen aan de slag gaan met onze geliefde taak: koud acquireren! Het koud acquireren wordt gekenmerkt door het krachtige effect en de persoonlijke benadering.
Nut van een acquisitiestrategie bij fusie en overnames.
Daar komt ook nog eens bij dat de onderneming zich vaak bij een transactie technisch laat bijstaan en niet meer op strategisch niveau. Uit de praktijk blijkt desalniettemin dat voor succesvol acquireren het van belang is dat bedrijven nauwkeurig de acquisitiestrategie formuleren.
Acquisitie Training Kleynenborgh.
Je wordt pas beter als je veel traint en oefent. Onze Acquisitie-training helpt je bij het succesvol telefonisch acquireren. Tijdens de training acquisitie leer je succesvol telefonisch acquireren aan de hand van het GOAL-principe.: Met het GOAL-principe is scoren een stuk eenvoudiger!

Contacteer ons