hoe schrijf je een zakelijke brief
7.3. Een zakelijke brief schrijven.
Let op: het is géén persoonlijke brief. Je schrijft een zakelijke brief. Misschien ken je de geadresseerde niet en de relatie is enkel zakelijk. Misschien ken je de geadresseerde wel. Maar ook dan schrijf je de brief aan die persoon in zijn / haar functie.
Zakelijke mail: 7 tips voor minder langdradigheid in e-mails.
Het is niet zo gek dat hij het antwoord uitstelde. Een zakelijke mail is geen brief waar mensen voor gaan zitten met een kop koffie, ze willen snel door met hun werk. Je kunt een mailwisseling volgens mij vergelijken met een gesprek. Als iemand vijf minuten aan het woord blijft, verlies je je aandacht. Ik stel mezelf daarom tot doel om elke zakelijke mail zo kort mogelijk te houden. Vooral als iets me erg aan het hart gaat zoals een verhaal dat ik graag wil maken moet ik streng zijn voor mezelf, dan heb ik nogal eens de neiging om uit te wijden. Met deze 5 regels dwing ik mezelf tot kortere zinnen en minder langdradigheid. Wil je ook leren hoe je korter, krachtiger en aantrekkelijker schrijft, volg dan mijn online cursus Pakkend schrijven lees onderaan meer. Schrijf niet meer dan vijf zinnen in een zakelijke e-mail.
Zakelijke Brief; Opstellen, Aanhef, Verzending Tips Infoplek.
Je kunt hierna nog de kenmerken benoemen, zowel die van uzelf als die van degene aan wie u de brief richt. Hierna volgt het betreft van de brief. Na het betreft begint u met de aanhef van de brief, die u vervolgt met een inleidende zin, de kern van uw brief, uw vraag en een gepaste afsluiting. U kunt, indien dit nodig is, nog bijlagen toevoegen aan uw brief. Dit geeft u helemaal onder aan de brief aan. De afdrukmarges van de tekst bedragen minimaal 2.5 cm aan alle zijden links/recht/boven/onder. Schrijf de maand voluit, dus 1 november 2012. De maanden van het jaar zijn altijd zonder hoofdletter. Gebruik een zakelijk lettertype. Welke lettertype u precies kunt gebruiken hangt ervan af of uw zakelijke brief op papier of per email/pdf verstuurd zal gaan worden.
Maak een professionele indruk met uw zakelijke brief en e-mail oplossing Van Dale.
Wees zo specifiek mogelijk: als u de naam van de geadresseerde kent, gebruik die dan. Als u geen naam weet, schrijf dan Geachte heer, Geachte mevrouw dan wel Geachte heer of mevrouw. Gebruik geen voorletters in de aanhef. Correct is dus: Geachte mevrouw Wiersma. In een zakelijke brief gebruik je geen PS.
Een goede zakelijke bief schrijven is goede PR.
Schrijf dus Geachte heer. In de aanhef nooit de afkortingen dhr. Sluit de aanhef altijd af met een komma. Gebruik nooit voorletters in de aanhef. Voorbeeld aanhef n persoon. Geachte heer De Vries., Geachte mevrouw Van der Veen., Geachte heer, mevrouw., Geachte mevrouw of heer., Voorbeeld aanhef groep. Geachte dames en heren., Geachte leden van de ondernemingsraad., Voorbeeld specifieke aanhef. Een zakelijke brief niet beginnen met Beste. Wanneer je een man aanspreekt met mevrouw of andersom, wekt dit irritatie op bij de geadresseerde.
Taalcentrum-VU Aanhef zakelijke brief / zakelijke mail.
Wij hebben het op een rijtje gezet. Hoe schrijf je een correcte aanhef van een zakelijke brief of mail? En hoe hef je aan als je bijvoorbeeld het geslacht van de geadresseerde niet weet, of als je brief aan meer personen gericht is? De aanhef is belangrijk: je spreekt de lezer het eerst aan, en zet dus de toon van je mail of brief. Welke aanhef je kiest, hangt af van je relatie met de lezer. De standaardaanhef van een zakelijke brief is Geachte mevrouw/heer achternaam komma.
Opmaak van een zakelijke brief in België algemeen.
De rol van de zakelijke brief is daarmee echter niet uitgespeeld: nog steeds versturen veel bedrijven dagelijks grote aantallen brieven per post. Brieven zijn met name handig voor vertrouwelijke informatie of het maken van formele afspraken. Door een brief te ondertekenen krijgt die rechtsgeldigheid.
Voorbeeldbrief: Voorbeeldbrief: Hoe Hoe schrijf schrijf je je een een zakelijke zakelijke brief. brief.
Gratis voorbeeldbrief voor incasso, aanmaning, ontslag, contract, opzeggen abonnement, sollicitatie en de opmaak formele brief. Hoe schrijf je een zakelijke brief. Een zakelijke brief schrijf je aan zakelijke relaties. Het is belangrijk om bij het schrijven van een brief als deze op een aantal onderdelen te letten.

Contacteer ons