aanbiedingsbrief schrijven
Brief.
Bijvoorbeeld: Naar" aanleiding van uw schrijven delen wij u mede" of Wij" zien gaarne zo spoedig mogelijk uw antwoord tegemoet" De lezer vindt deze zinnen irritant en onpersoonlijk. Een brief altijd zo concreet mogelijk te openen of af te sluiten.
Opmaak van een zakelijke brief in Nederland algemeen.
Als er bijlagen bij de brief zijn, wordt dat ofwel na de ondertekening, ofwel bij de onderwerpsaanduiding vermeld. Schrijf het woord Bijlagen gevolgd door een dubbele punt, een korte omschrijving of de titels van de bijlagen. Als dat relevant is, kunt u het aantal bijlagen vermelden. Als u een kopie aan derden stuurt, vermeld dan achter het woord Kopie aan gevolgd door een dubbele punt de namen van de personen aan wie een kopie stuurt. Timmers, Corriejanne en Tekom Vertalers 2007. E-mails en brieven schrijven in het Nederlands 11e dr.
Zakelijke brief Cambiumned Schrijven.
De zakelijke brief en e-mail. Home Theorie Lezen, schrijven en spreken Schrijven De zakelijke brief en e-mail. In veel beroepen, maar ook als student is het belangrijk dat je een goede zakelijke brief of e-mail kunt schrijven. Van belang bij een zakelijke brief is dat je allerlei gegevens precies noteert.
Aanbiedingsbrief inspectierapport Het onderwijs in het schrijven van teksten Kamerstuk Rijksoverheid.nl.
U bevindt zich hier: Home Documenten Aanbiedingsbrief inspectierapport Het onderwijs in het schrijven van teksten. Zoek binnen Rijksoverheid.nl Zoek. Aanbiedingsbrief inspectierapport Het onderwijs in het schrijven van teksten. Aanbiedingsbrief bij het i nspectierapport Het onderwijs in het schrijven van teksten.

Contacteer ons