wat is een werf
Werf 14 definities Encyclo.
Vanaf de werf werden da. Gevonden op http//nl.wikipedia.org/wiki/Werf_opslagplaats.: Venlo De Werf is een voormalige loswal aan de Maas, als onderdeel van de Vestingwerken van Venlo. In de vestingtijd lag het direct aan het water van de binnenhaven en diende het voor de binnenscheepvaart als loswal.
Bouwwerf / werf / bouwlocatie / bouwterrein / bouwplaats.
Werf betekent: plaats waar schepen gebouwd worden. Bruikbaar Belgisch Nederlands voor: bouwplaats, bouwterrein. Vlaams-Nederlands woordenboek 2003. bouwterrein, bouwplaats, terrein met een bouwwerk in aanbouw. in België ook: bouwterrein, bouwplaats. Taaladvies.net is een product van de Taalunie. Wat is de Taalunie?
Werf 14 definities Encyclo.
Vanaf de werf werden da. Gevonden op http//nl.wikipedia.org/wiki/Werf_opslagplaats.: Venlo De Werf is een voormalige loswal aan de Maas, als onderdeel van de Vestingwerken van Venlo. In de vestingtijd lag het direct aan het water van de binnenhaven en diende het voor de binnenscheepvaart als loswal.
Afzetting van een werf Constructiv Welzijn.
Afzetting van een werf. Voor wat de regelgeving rond afzetting van een werf betreft, verwijzen wij naar de twee volgende artikelen.: Artikel 22, 6 van de Welzijnswet van 4 augustus 1996 bepaalt dat de coördinator inzake veiligheid en gezondheid tijdens de verwezenlijking van het bouwwerk inzonderheid als opdracht heeft de nodige maatregelen te treffen opdat alleen bevoegde personen de bouwplaats kunnen betreden. Dit houdt in dat de coördinator in zijn veiligheids en gezondheidsplan, bij voorkeur al in de ontwerpfase, zal moeten voorzien op welke manier de toegang tot een werf wordt geregeld. Vervolgens bepaalt het KB tijdelijke of mobiele bouwplaatsen van 25 januari 2001 dat de omgeving en de omtrek van de bouwplaats dienen te worden gemarkeerd en te zijn omgeven door afzettingen, zodat zij duidelijk zichtbaar en als zodanig herkenbaar zijn zie bijlage III, deel A, 18a KB TMB. De aannemer moet de bouwplaats dus duidelijk markeren en afzetten. Enerzijds is het zo dat in de regelgeving zelf niet bepaald wordt hoe of op welke manier een werf moet worden afgezet.
werf Wikipedia.
Oorspronkelijk en thans nog in Oost-Friesland was het Warf, wat van het Nederlandse werkwoord werven Duits: werben afgeleid is, en niet van het Nederlandse werpen Duits: werfen, zoals vaak als populaire etymologie wordt vermeld. Etymologisch hiermee verwant is het woord werf, als in scheepswerf, een ter bescherming tegen het omringende water hoog aangelegde werkplaats. Vergelijk werf opslagplaats en ook het Engels wharf aanlegsteiger, kade.
Betekenis werf.
Wat betekent werf? Hieronder vind je 10 betekenissen van het woord werf. Je kunt ook zelf een definitie van werf toevoegen. Erf, Erve, Heem; Scheepstimmerwerf, Scheepswerf; Bouwterrein; Opslagplaats Bron: complete-encyclopedie.nl. Werf kan verwijzen naar: Scheepswerf, een plaats waar schepen worden gebouwd of gerepareerd Werf opslagplaats, een plaats waar goederen gestapeld worden werf, een toponiem Bron: nl.wikipedia.org. Een werf is de plaats waar hout en andere stukgoedartikelen opgeslagen worden.
Werf Wikipedia.
Werf opslagplaats, een plaats waar goederen gestapeld worden. werf, een toponiem. Bekijk alle artikelen waarvan de titel begint met Werf of met Werf in de titel. Dit is een doorverwijspagina, bedoeld om de verschillen in betekenis of gebruik van Werf inzichtelijk te maken.
Wat is de werf De Werf, Bouwen en Verbouwen.
Het gaat om het creëren en tot uitwerking brengen van ideeën. Want ook dat is bouwen. Daarom willen we een platform zijn voor kennis, techniek en al het andere dat te maken heeft met bouw en ontwikkeling. Over de werf. Wat is De Werf?

Contacteer ons