het nieuwe werven
het nieuwe werken Google Scholar.
P Peters T Bruijn A Bakker B van der Heijden 2011 repository.ubn.ru.nl. De centrale onderzoeksvraag in dit onderzoek luidde Wat is de relatie tussen. arbeidscondities die in het debat rondom Het Nieuwe Werken HNW met dit nieuwe. managementconcept worden geassocieerd en de door werknemers ervaren. Geciteerd door 8 Verwante artikelen Alle 7 versies Citeren Opslaan Opslaan Opgeslagen Fout bij het opslaan. PDF PDF Het nieuwe werken en kennisdelen de rol van organisatie-identificatie en autonomie. R van der Kleij M Blok O Aarts P Vos Tijdschrift voor 2013 publications.tno.nl. Het Nieuwe Werken HNW is een manier van werken en samenwerken veelal ondersteund. door technologie gericht op het verbeteren van de productiviteit werkplezier werk-privé.
Wat is Het Nieuwe Werken? Alles over Het Nieuwe Werken Werken20.nl.
Het gaat om vernieuwing van de fysieke werkplek de o rganisatiestructuur en cultuur de managementstijl en niet te vergeten de mentaliteit van de kenniswerker en zijn manager Dik Bijl Het Nieuwe Werken 2007. Het Nieuwe Werken is de katalysator van een stille revolutie. Het is een verzamelnaam van diverse manieren van slimmer efficiënter en effectiever werken toepassen van Web 2.0 gebruik maken van nieuwe technologieën experimenteren met nieuwe vormen van samenwerking maar ook nieuwe manieren van leidinggeven minder hiërarchie meer eigen verantwoordelijkheid meer delegeren en meer overlaten aan eigen creativiteit en oplossingsgerichtheid. Het Nieuwe Werken is multidisciplinair. Hoewel technische ontwikkelingen de aanleiding vormen voor Het Nieuwe Werken zijn de gevolgen veel fundamenteler voor maatschappij voor cultuur voor de economie voor de overheid etc.
Het Nieuwe Werken HNW Werking van de Vlaamse overheid.
Het Nieuwe Werken HNW. Sinds 2013 vindt Het Nieuwe Werken zijn ingang in het beleid van de Vlaamse overheid. Het Nieuwe Werken is een arbeidsorganisatieconcept. Het beantwoordt de vraag hoe personeelsleden van de Vlaamse overheid in toenemende mate pure kenniswerkers die plaats en tijdsonafhankelijk kunnen en mogen werken optimaal kunnen functioneren in een digitale netwerkmaatschappij om zo een optimaal dienstenniveau te behalen voor al hun klanten. Het Nieuwe Werken is in die zin een continu aanpassingsproces gebaseerd op de afstemming tussen de fysieke werkomgeving een efficiënt ICT-en informatiebeheer en een stimulerend HR-beleid ook wel eens respectievelijk de Bricks de Bytes en de Behaviour genoemd. Inrichting werk en kantooromgeving bezettingsnorm voor kantoorgebouwen werkplekcatalogus satellietkantoren dienstverlening.
Het Nieuwe Werken mediarte.be.
Wanneer het noodzakelijk is om samen te werken wordt dit beslist door het team of de afdeling. Het Nieuwe Werken versus Het Oude Werken. Werken op zelfgekozen tijd en plaats versus werken op kantoor en binnen vaste tijden. Het resultaat van het werk is belangrijk versus je aanwezigheid en je uren zijn belangrijk. Leidinggeven vanuit vertrouwen versus leidinggeven vanuit controle. Goede ICT-voorzieningen voor mobiel werken versus goede ICT-voorzieningen voor werken op kantoor. Werken 2.0 betekent dus niet een MacBook op een zelfgekozen werkplek op een zelfgekozen tijdstip met een baas die je de hele dag belt om zeker te zijn dat je wel aan de slag bent.
Het Nieuwe Werken ManagementSite Kennisbank.
Kennisbank Kennisbank Netwerk Dossiers Boeken E-boeken Apps Opleidingen Vacatures Zoeken. Mens en Werk Het Nieuwe Werken. Succesfactoren vuistregels en valkuilen bij HNW. Het Nieuwe Werken wordt vaak opgevat als thuiswerken. En ja als iedereen een dag in de week thuiswerkt heb je winst minder files geen reistijd efficiënt werken zonder afleiding. Blijft HNW beperkt tot thuiswerken en flexibele werkplekken? Of is het ook een drijfkracht tot vernieuwing van de organisatie? Wat is het nieuwe werken HNW? Het Nieuwe Werken HNW wordt vaak omschreven als plaats en tijdonafhankelijk werken door kenniswerkers. Aanvankelijk is dit concept gestart vanuit de ICT sector.
Home page OverhetnieuwewerkenOverhetnieuwewerken.
Het nieuwe werken voorbij Inspiratie en handvatten voor vernieuwende organisaties. Meer informatie en bestellen. App bepaalt welk type Nieuwe Werker u bent. Hoe gaat u om met Het Nieuwe Werken? Is het eigenlijk wel geschikt voor u? Over Het Nieuwe Werken heeft samen met Qidos een app gelanceerd waarmee u in drie snelle stappen kunt controleren hoe geschikt u bent voor Het Nieuwe Werken. Download de app in iTunes. Download de app in Google play. HNW kies voor ontwikkeling. HNW congres / training / masterclass. Het HNW-congres was een groot succes met 250 HNW-professionals. Dieper ingaan op HNW? Volg de 5-daagse masterclass bij organisaties op locatie. Volg de training Leidinggeven aan nieuwe vormen van werken Bekijk de training.
Het Nieuwe Werken HNW.
Als de planning niet volgens ieders wensen ingevuld kan worden dan komt het aan op de samenwerking binnen het team of de afdeling om er samen uit te komen. Verschillen tussen het nieuwe en het oude werken. Werken op zelfgekozen tijd en plaats auto trein. of vliegtuig in publieke voorzieningen en. Werken op kantoor binnen vaste tijden. De resultaten van het werk zijn belangrijk. Het gaat om aanwezigheid en je uren maken. Goede ICT-voorzieningen voor mobiel werken. Goede ICT-voorzieningen voor werken op kantoor. Wat is HNW dus niet.
De definitie van Het Nieuwe Werken.
Een definitie van het nieuwe werken is zelfs op Wikipedia nog niet te vinden. Veel mensen worstelen met dit begrip omdat er vanuit meerdere standpunten kan worden geredeneerd. De eerste manier van redeneren gaat uit van de mogelijkheden die nieuwe technologie voor de mens werknemer te bieden heeft. Een definitie van het nieuwe werken zou dan als volgt kunnen luiden. HNW is het plaats en tijdonafhankelijk kunnen werken. Ondersteund door moderne mobiele technologie. Bij deze definitie staat de mens centraal.

Contacteer ons